توسعه فناوری
کسب‌و‌کار بر پایه جلبک
بانک سلولی
جلبک و ریزجلبک
مشاوره تخصصی
کشت و فرآوری

جلبک ها در طبیعت چه نوری را جذب می کنند؟ | طیف نور مرئی برای رشد جلبک و تولید لیپید

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند…

جلبک ها در طبیعت

امروزه میکرو جلبک ها در حال تبدیل به منابع ارزشمند صنایع غذایی، آرایشی- بهداشتی، شیمیایی و سوخت هستند و روز به روز بر ارزششان افزوده می گردد.

یکی از مسائل مهمی که برای کشت صنعتی جلبک ها می باسیت که مورد توجه قرار گیر کمیت و کیفیت نور دریافتی است. نور دریافتی توسط جلبک تعیین کننده متابولیسم سلول است. مطالعات مختلف بر روی جلبک ها نشان داده است که شدت نور پاسخ های سلولی را تغییر می دهد که می تواند بر روی تولید بیومس، رنگیزه ها، اسیدهای چرب غیر اشباع و تولید نیتروژن و خروج فسفر نقش داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه: تولید الکتریسیته با جلبک

جلبک ها در طبیعت چه نوری را جذب می کنند؟

طول موج نوری که توسط میکروجلبک ها جذب می شود بسته به نوع جلبک متفاوت است. برای مثال جلبک های سبز برای فتوسنتز از طریق کلروفیل ها (رنگیزه اصلی فتوسنتز) بازه های نوری 450-475nm و 630-675nm را جذب می کنند و کاروتنوئیدها به عنوان رنگیزه های کمکی قادر به جذب 400-500nm انرژی نورانی هستند. در حالی که نور سبز (500-600nm) توسط هیچ کدام از رنگیزه ها جذب نمی شود. این در حالی است که در جلبک های قرمز، رنگیزه فیکواریترین، کلروفیل ها را می پوشاند و قادر به جذب نور سبز است.

حتما بخوانید: استفاده از جلبک ها برای حل مشکل پلاستیک

جلبک ها در طبیعت

استفاده از طیف نور مرئی برای بهبود کیفیت رشد جلبک و تولید لیپید

مطالعه ای که جان کورتز و همکارانش با سیستم فتوبیوراکتور بسته انجام دادند، نشان دادند که تولید لیپیدها به طور مستقیم با طول موج و شدت نور کنترل می شود. به این منظور میکروجلبک تحت شرایط نوری قرمز (λ=620-750 nm)، زرد (λ=570-590 nm)، سبز (λ=495-570 nm) و بنفش (λ=380-450 nm) کشت داده شدند. علاوه بر اینها کشت تحت شدت های نوری مختلف ( (I1=8.75, I2=14.22 and I3=19.69 W·m-2 نیز مورد بررسی قرار گرفت.

جلبک ها در طبیعت

تولید بیومس در میکروجلبک

تولید بیومس در میکروجلبک Acutodesmus obliqous در نورهای بنفش، زرد و قرمز با شدت 19.69 W·m-2 افزایش قابل توجهی داشت . این در  حالی است که تولید لیپید تنها در نور قرمز با شدت 19.69 W·m-2 بالاترین مقدار ممکن بود.

این مطالعه همچنین نشان داد که پالمیتیک، لینولئیک و لینولنیک اسید ارتباط مستقیمی با طول موج و شدت نور استفاده شده دارند. هر چه شدت نور بیشتر شده است اسیدهای چرب با استخلاف های متیل استری بیشتر تشکیل شده اند.

لازم به ذکر است که پالمیتیک اسید در صنایع آرایشی و صابون ها استفاده می شود، در حالی که لینولئیک اسید و لینولنیک اسید از اسیدهای چرب ضروری هستند که برای سلامت انسان مفیدند و بدن به طور نرمال آنها را نمی سازد.

نتایج نشان می دهند که در صنایع وابسته، می توان با استفاده از طول موج و شدت نوری ویژه تولید نوع خاصی از لیپید را براساس نیاز (انرژی، مواد آرایشی و بهداشتی، دارویی و غذایی) به پیش برد و از هدر رفت انرژی برای جدا سازی یا استحصال از سایر ترکیبات جلوگیری کرد.

کلمات کلیدی: بیومس، جلبک، رنگیزه، لیپید، نور، Acutodesmus obliqous

دسته بندی: منابع زیستی، غذا و دارو، آرایشی- بهداشتی، انرژی های نو و سوخت های زیستی

منابع:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jctb.6019

https://news.softpedia.com/news/Algae-and-Light-84543.shtml

پیشنهاد مطالعه: خطرات زیست محیطی شکوفایی جلبکی

بانک سلول های گیاهی زیست های

یک دیدگاه بگذارید

راه های ارتباطی

@zisthub

09120269404

zisthubco@gmail.com